GARANCIA ÉS JÓTÁLLÁS

 

CSERE GARANCIA

 

Termékedet 30 napon belül kicserélheted egy általad választott termékre! 

PÉNZ- VISSZAFIZETÉS GARANCIA

Terméked árát ( szállítással együtt) 20 napon belül visszatérítjük, amennyiben nem nyerte el tetszésed!

1 ÉV JÓTÁLLÁS

 

A jótállás részleteit lejjebb találod! 

20 NAP PÉNZ- VISSZAFIZETÉS GARANCIA 

Ön a terméke árát visszaigényelheti a kézhezvétel után számított 20 napban. 
A terméket hiánytalanul és sérülésmentesen visszaküldi  , illetve személyesen behozhatja átvételi pontunkra. 

Amennyiben élne a 20 napos garanciával kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

30 NAP CSERE GARANCIA 

Ön a termékét kicserélheti a kézhezvétel után számított 30 napban. 
A terméket hiánytalanul és sérülésmentesen visszaküldi  , illetve személyesen behozhatja átvételi pontunkra. 

Amennyiben élne a 30 napos csere garanciával kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

nyaklánc
kristaly

A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS  JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

  1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Széf- Invest Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 6 hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Széf- Invest Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Széf- Invest Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termékkel kapcsolatban kötött szerződés teljesítésétől számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog  forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A forgalmazó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az Széf- Invest Kft. a 10.000.-Ft eladási ár felett egy év jótállásra köteles az  ékszerek vonatkozásában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezése alapján.
A jótállás időtartama 1 (egy) év, mely határidő a termék Megrendelő, Vásárló részére történő átadásának napjával kezdődik. A jótállásból eredő jogait az ellenérték megfizetését igazoló számlával érvényesítheti.
Jótállás esetén a Megrendelő, Vásárló kijavítást vagy kicserélést kérhet.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Kérjük, hogy olvassa el az alábbi Ékszerhasználati útmutatót:

Az Ön által vásárolt termék a magyar Nemesfémhitelesitő Intézet (NEHITI) által ellenőrzött áru. Minden terméken megtalálja a NEHITI által beütött finomsági, illetve származási jelet, valamint a gyártó névjelét, vagy importjelét.
Annak érdekében, hogy az ékszert minél hosszabb ideig használni tudja, kérjük, tartsa be az alábbiakban felsorolt, rendeltetésszerű használatra vonatkozó szabályokat.
Az ékszeren és benne található kövön, gyöngyön oxidáció illetve elszíneződés keletkezhet, ha közvetlenül vegyszerekkel érintkezik (pl. mosó vagy mosogatószer, parfüm, egyéb kozmetikumok, különös tekintettel kéntartalmú sampon, tusfürdő), termálvizes fürdő hatására, egyeseknél a bőr kipárolgása, izzadtsága miatt, szakszerűtlen tisztítás következtében.
Ne aludjon, sportoljon, fürödjön ékszerben, mert könnyen elszakadhat, megtörhet!
Különösen ügyeljen az igen vékony és üreges ékszerekre, acél,- ezüst szálakra, mivel ezek rendkívül sérülékenyek, viselésük csak alkalmi jellegű, mindennapos használatra nem alkalmasak, sérülésük maradéktalanul nem javítható! Az ezekből adódó hibák kijavítása nem garanciális jellegű.
Ékszereit óvja az erős fénytől, és hőhatástól. Az arany, és az ezüst ékszereket tisztító kendővel célszerű ápolni. A drágakövekkel vagy gyönggyel díszített ékszerek tisztítását bízza szakemberre.
Kőberakásos nyitott karpereceknél, ha gyakran összeszorítja, illetve tágítja, a kő könnyen kieshet. Köves ékszerek leejtése esetén egyes kövek könnyen sérülnek.
Ragasztott köves ékszereknél a kő kieshet, felelősséget nem vállalunk, alkalmi viselet.
Az aranyból, ezüstből készült órák — mint azt a nevük is mutatja — ékszerórák. Alkalmi viseletek. Az órák szerkezete nem vízálló, óvni kell nedvességtől (sem kezet mosni benne, sem esőben használni nem lehet) és mechanikus hatásoktól.
 
A használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezett károsodásért felelősséget nem vállalunk.
 
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt. Kívánjuk, hogy Ön, vagy akinek az ajándékot szánja, örömmel viselje az ékszert! 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

HÍvjon minket!
+361 288 6913

Állunk rendelkezésére:
Hétfő: 7-14 óráig
Kedd- Péntek: 7-17 óráig
Szombat: 7-12 óráig

írjon nekünk!
ekszer@ngoldekszer.hu

Kollégáink 24 órán belül válaszolnak e-mailjére!